Get Adobe Flash player

Login Form

1782471
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
67
814
3528
10957
1782471

Your IP: 34.204.194.190
2019-09-21 03:08
DSC_0150
DSC_0152
DSC_0156
DSC_0167
DSC_0225
DSC_0229
DSC_0231
DSC_0232
DSC_0233
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0253
DSC_0269
DSC_0278
DSC_0285
DSC_0287
DSC_0308
DSC_0314
DSC_0332
DSC_0338
DSC_0342
DSC_0367
DSC_0377
DSC_0379
DSC_0386
DSC_0397
DSC_0398
DSC_0399
DSC_0400
DSC_0456
DSC_0468
DSC_0480
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
DSC_0493
DSC_0494
DSC_0503
DSC_0504
01/40 
start stop bwd fwd
 

          ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ค่ายท่าเสด็จ จังหวัดกาญจบุรี

 

DSC_0001
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0042
DSC_0052
DSC_0055
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0074
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0158
DSC_0164
DSC_0171
DSC_0174
DSC_0184
DSC_0197
DSC_0207
DSC_0209
DSC_0213
DSC_0217
DSC_0227
DSC_0234
DSC_0258
DSC_0270
DSC_0273
DSC_0277
01/48 
start stop bwd fwd
 

            เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 
           สำหรับการจัดกิจกรรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีกิจกรรมตามฐานประกอบด้วย 9 ฐาน 
ดังนี้ ฐานที่ 1  นี่คืออะไรในกล้องจุลทรรศน์ ฐานที่ 2  ไอศกรีมถุงซิปล็อค ฐานที่ 3  Play  With  Science  Word ฐานที่ 4  ถุงกระดาษลดโลกร้อน ฐานที่ 5  สีสันจากธรรมชาติ ฐานที่ 6  จั๊กจั่นหรรษา ฐานที่ 7  ตุ๊กตาสมดุล ฐานที่ 8 จรวดขวดน้ำ ฐานที่ 9 มาทดสอบสมรรถภาพกันเถอะ