ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ จากนั้นลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร