ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่16 สำนักปลัดกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร