กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

14-15 กันยายน 2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อาคารมัธยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร