ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดปราสาททอง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมงานกฐินสามัคคี วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร