ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร