กิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูได้จัดกิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สร้างความสนุกสนาน บรรเทิง ไปพร้อมๆกับสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร