หนอนแมลงวันลาย

ดร.พรรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมวางแผนลดปริมาณขยะ"Zero Waste" ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การใช้นวัตกรรมหนอนแมลงวันลาย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร