คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2022

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน

ผลประเมิน สมศ ดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผลประเมิน สมศ ดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน

คณะกรรมการ IFTE เข้ามาประเมิน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการ IFTE เข้ามาประเมิน

ประเมิน LPA

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประเมิน LPA

แข่งขัน Zreo Waste

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน แข่งขัน Zreo Waste

เข้าร่วมพิธีเปิด

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เข้าร่วมพิธีเปิด

อบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน อบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

แจกทุนปัจจัยยากจน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน แจกทุนปัจจัยยากจน

ประชุมผู้ปกครอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครอง