ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสุพรรรณบุรี)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร