คลังเก็บรายวัน: มกราคม 16, 2023

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดงานวันครู เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และเพื่อแสดงความเครพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดงานวันครู เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และเพื่อแสดงความเครพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ