วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองภายใต้การบริหาร ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาพื้นบ้านนักเรียน)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร