วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร