โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง จัดงานกีฬาสี”ปราสาททองเกมส์”พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมินำวงดุริยางค์มาสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร