ขอขอบพระคุณ นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ มาร่วมสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร