คลังเก็บรายวัน: มกราคม 23, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ ขั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ขั้นทวีติยา ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และขั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ ขั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ขั้นทวีติยา ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และขั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน