ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2566

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร