คลังเก็บรายวัน: มกราคม 24, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับ นายราชัญ สมทบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับ นายราชัญ สมทบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี