คลังเก็บรายวัน: มกราคม 30, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566