ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรี ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมต้อนรับ นักศึกษารุ่นที่ 26 โครงการ อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร