คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 10, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบระดับสนามสอบวัดผล O – net เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานการสอบ O – net ที่จัดสอบขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบระดับสนามสอบวัดผล O – net เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานการสอบ O – net ที่จัดสอบขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสนามสอบ ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสนามสอบ ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565