ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบระดับสนามสอบวัดผล O – net เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานการสอบ O – net ที่จัดสอบขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร