คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 17, 2023

ร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ต้อนรับ นางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ต้อนรับ นางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)