คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 22, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมทั้งนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าต้อนรับ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและติดตามผลของนักเรียนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมทั้งนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าต้อนรับ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและติดตามผลของนักเรียนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และนางสาวมัลลิกา เพ็ชรกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และนางสาวมัลลิกา เพ็ชรกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง