ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และนางสาวมัลลิกา เพ็ชรกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร