ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูที่รับผิดชอบการสอบ NT เข้าร่วมต้อนรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทั้งคณะ พร้อมด้วยนางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร