ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีความมุ่งมั้นตั้งใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานราชการเต็มเวลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และรักษาคุณงามความดีนี้สืบต่อไป จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ใต้อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร