ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมดำเนินการ เรื่อง การจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) พร้อมกับคณะครูผู้คุมสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการจัดสอบในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และเตรียมความพร้อมของข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดทำให้ ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร