ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร