ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ กานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร