ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เทศบาลเมืองทุ่งสง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร