ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.พรรณมาส พรมพิลา ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 1 ก.ค. 2563
ท่าน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น