Get Adobe Flash player

Login Form

1732910
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
206
191
1122
3992
1732910

Your IP: 54.90.86.231
2019-04-19 19:58
01
02
03
04
1/4 
start stop bwd fwd
 

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.แสงมณี มีน้อย และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการส่งเสริม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ชั้น ป.3 , การประเมิน
การอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 และการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 

 

_MG_0088
_MG_0095
_MG_0098
_MG_0100
_MG_0126
_MG_0133
_MG_0143
_MG_0149
1/8 
start stop bwd fwd
 

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนดำเนินการการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3