คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลหลักสูตร English Program(ห้องเรียน EP) เพื่อพบปะผู้ปกครองและให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลหลักสูตร English Program(ห้องเรียน EP) เพื่อพบปะผู้ปกครองและให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ คณะครูและตัวแทนนักเรียนเวียนเทียนและฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ คณะครูและตัวแทนนักเรียนเวียนเทียนและฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง

อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ ร่วมออกกำลังกายตอนเช้าในหัวข้อ สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านดนตรีของยูเนสโก”

https://youtu.be/6XXfz50tM7Qhttps://yout … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ ร่วมออกกำลังกายตอนเช้าในหัวข้อ สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านดนตรีของยูเนสโก”

หนอนแมลงวันลาย

ดร.พรรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน หนอนแมลงวันลาย

โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูได้จัดก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563