คู่มือนักเรียน (กฎระเบียบวินัย)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน คู่มือนักเรียน (กฎระเบียบวินัย)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่16 สำนักปลัดกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ จากนั้นลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.พรรณมาส พรมพิลา ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 1 ก.ค. 2563
ท่าน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น