ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลหลักสูตร English Program(ห้องเรียน EP) เพื่อพบปะผู้ปกครองและให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลหลักสูตร English Program(ห้องเรียน EP) เพื่อพบปะผู้ปกครองและให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลหลักสูตร English Program(ห้องเรียน EP) เพื่อพบปะผู้ปกครองและให้ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ คณะครูและตัวแทนนักเรียนเวียนเทียนและฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ คณะครูและตัวแทนนักเรียนเวียนเทียนและฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง

อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ ร่วมออกกำลังกายตอนเช้าในหัวข้อ สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านดนตรีของยูเนสโก”

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองและรองฯภูมินันท์ ชาติชำนาญ ร่วมออกกำลังกายตอนเช้าในหัวข้อ สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม “สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านดนตรีของยูเนสโก”

หนอนแมลงวันลาย

ดร.พรรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมวางแผนลดปริมาณขยะ"Zero Waste" ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การใช้นวัตกรรมหนอนแมลงวันลาย

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน หนอนแมลงวันลาย

โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เปิดโครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะครูได้จัดกิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สร้างความสนุกสนาน บรรเทิง ไปพร้อมๆกับสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันฮาลาวีน และวันลอยกระทง ประจำปี 2563

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563