โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน

โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองเข้าร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนเทศบาล1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองเข้าร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนเทศบาล1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เรื่อง การประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2

ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ต้อนรับรองผ้อำนวยการสถานศึกษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ต้อนรับรองผ้อำนวยการสถานศึกษา

ต้อนรับธุรการใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ต้อนรับธุรการใหม่

งานเกษียณอายุ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน งานเกษียณอายุ

ประดับธงชาติ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประดับธงชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมโรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมโรงเรียน

ประชุมครูตรวจรับคุรุภัณฑ์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมครูตรวจรับคุรุภัณฑ์

ป.5 ไปทัศนศึกษาศรีอยุธยาไลอ้อนปาร์ค

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ป.5 ไปทัศนศึกษาศรีอยุธยาไลอ้อนปาร์ค