วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชุม Zoom ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุม Zoom ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ผอ.เข้าร่วมประชุมที่เทศบาล

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผอ.เข้าร่วมประชุมที่เทศบาล

อบรมอาสาจราจร

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน อบรมอาสาจราจร

ยินดีกับคุณครูได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ยินดีกับคุณครูได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยินดีกับคุณครูดีเด่น

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ยินดีกับคุณครูดีเด่น

ทำบุญในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ทำบุญในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สถาบันรางวัลพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน สถาบันรางวัลพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

ผอ.เข้าร่วมประชุม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผอ.เข้าร่วมประชุม