วันที่ 13 ตุลาคม 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคุณครูเข้าถวายพวงมาลาแด่ทหารกล้า


โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคุณครูเข้าถวายพวงมาลาแด่ทหารกล้า

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง อายุ12-17 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง อายุ12-17 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

คณะกรรมการเข้าตรวจรับครุภัณฑ์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการเข้าตรวจรับครุภัณฑ์

27 ตุลาคม 2564

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุม เรื่องการเปิดเรียนสถานศึกษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 27 ตุลาคม 2564

18 ตุลาคม 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 18 ตุลาคม 2564

วันที่ 17 ตุลาคม 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันที่ 29 กันยายน 2564