“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร พนักงานครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน “ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร พนักงานครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง

คณะครูทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน คณะครูทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททองนำคณะครูตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททองนำคณะครูตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รางวัลสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน รางวัลสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

29 เมษายน พ.ศ. 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 29 เมษายน พ.ศ. 2564

28 เมษายน พ.ศ. 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 28 เมษายน พ.ศ. 2564

27 เมษายน พ.ศ. 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 27 เมษายน พ.ศ. 2564

19 เมษายน พ.ศ. 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 19 เมษายน พ.ศ. 2564

10 เมษายน พ.ศ. 2564

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 10 เมษายน พ.ศ. 2564