คลังเก็บผู้เขียน: แอดมิน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดงานวันครู เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และเพื่อแสดงความเครพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดงานวันครู เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และเพื่อแสดงความเครพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดย นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดย นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ มะณีสุทธิ์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ มะณีสุทธิ์

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบของขวัญให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล1-3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบของขวัญให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล1-3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เดินทางศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นเมืองหริกุญชัย เจ้าแม่จามเทวี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เดินทางศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นเมืองหริกุญชัย เจ้าแม่จามเทวี

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ “ท้องถิ่นดิจิทัล” การบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ “ท้องถิ่นดิจิทัล” การบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง คลองสวย น้ำใส “ คลองแม่ข่า” การบริหารจัดการน้ำเสียและการสร้างอาชีพสู่ชุมชน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง คลองสวย น้ำใส “ คลองแม่ข่า” การบริหารจัดการน้ำเสียและการสร้างอาชีพสู่ชุมชน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน

โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองได้จัดงานคริสต์มาสให้กับนักเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททองได้จัดงานคริสต์มาสให้กับนักเรียน

ผู้อำนวยการศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ