คลังเก็บผู้เขียน: แอดมิน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะครูอบรม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน คณะครูอบรม

ประชุมคณะผู้บริหาร

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะผู้บริหาร

ประชุมครู

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมครู

ประชุมประธานสายชั้นและหัวหน้าสายงาน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมประธานสายชั้นและหัวหน้าสายงาน

ประชุมทักษะวิชาการปี 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมทักษะวิชาการปี 2565

เยี่ยมชมสถานที่

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เยี่ยมชมสถานที่

ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมนักกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาล เข้ารับการฉีดวัคซีน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาล เข้ารับการฉีดวัคซีน

ประชุมประจำเดือนมีนาคม

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมประจำเดือนมีนาคม