ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดปราสาททอง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมงานกฐินสามัคคี วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดปราสาททอง ประจำปี 2563

งานเกษียณอายุราชการ ครูชุติมณน์ ทับมี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ครูชุติมณน์  ทับมี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน งานเกษียณอายุราชการ ครูชุติมณน์ ทับมี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้บริหาร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สโมสรข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

14-15 กันยายน 2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อาคารมัธยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563

ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

10-11 กันยายน 2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คู่มือนักเรียน (กฎระเบียบวินัย)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน คู่มือนักเรียน (กฎระเบียบวินัย)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่16 สำนักปลัดกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ จากนั้นลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเทศบาล๒วัดปราสาททอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น

โพสท์ใน Uncategorized | 127 ความเห็น