คลังเก็บรายวัน: ตุลาคม 20, 2022

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลสุพรรณบุรี