27 มีนาคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 27 มีนาคม 2566

25 มีนาคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 25 มีนาคม 2566

แบบคัดกรองคนพิการเพื่อการศึกษา

แบบคัดกรองคนพิการเพื่อการศึกษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน แบบคัดกรองคนพิการเพื่อการศึกษา

24 มีนาคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 24 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 23 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 21 มีนาคม 2566

20 มีนาคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน 20 มีนาคม 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ กานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ กานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุนชน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุนชน