คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2022

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565

สัมภาษณ์ครูต่างชาติ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน สัมภาษณ์ครูต่างชาติ

ตรวจสอบครุภัณฑ์

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบครุภัณฑ์

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลสุพรรณบุรี

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เช้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เช้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมงานวันลอยกระทง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ประชุมงานวันลอยกระทง

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 2565

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสุพรรรณบุรี)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสุพรรรณบุรี)

การมอนทุนการศึกษาทุนเสมอภาคอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง (กสศ.)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน การมอนทุนการศึกษาทุนเสมอภาคอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง (กสศ.)

ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา