คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมทั้งนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าต้อนรับ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและติดตามผลของนักเรียนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมทั้งนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าต้อนรับ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและติดตามผลของนักเรียนที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และนางสาวมัลลิกา เพ็ชรกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา และนางสาวมัลลิกา เพ็ชรกูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง

ร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ต้อนรับ นางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ต้อนรับ นางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21 พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21 พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ซึ่งเป็นสนามสอบ O – Net

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ซึ่งเป็นสนามสอบ O – Net

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบระดับสนามสอบวัดผล O – net เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานการสอบ O – net ที่จัดสอบขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบระดับสนามสอบวัดผล O – net เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานการสอบ O – net ที่จัดสอบขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสนามสอบ ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสนามสอบ ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรี ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมต้อนรับ นักศึกษารุ่นที่ 26 โครงการ อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรี ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมต้อนรับ นักศึกษารุ่นที่ 26 โครงการ อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.)

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วย นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วย นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน