คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับ นายราชัญ สมทบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้กับ นายราชัญ สมทบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ ขั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ขั้นทวีติยา ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และขั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศเกียรติคุณ ขั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ขั้นทวีติยา ภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และขั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันโรงพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายให้ นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันโรงพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

ขอขอบพระคุณ นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ มาร่วมสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ขอขอบพระคุณ นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ มาร่วมสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสี

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำนักเรียนจำนวน 200 คน เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง HANUMAN White Monkey ตามโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน”

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำนักเรียนจำนวน 200 คน เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง HANUMAN White Monkey ตามโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน”

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ และพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ และพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง จัดงานกีฬาสี”ปราสาททองเกมส์”พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมินำวงดุริยางค์มาสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน โรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง จัดงานกีฬาสี”ปราสาททองเกมส์”พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมินำวงดุริยางค์มาสนับสนุนในขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี