คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 12, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ซึ่งเป็นสนามสอบ O – Net

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ซึ่งเป็นสนามสอบ O – Net