ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วย นายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ ขวัญใน และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร