ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง มอบหมายนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสนามสอบ ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร