ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง และนายสันติ เสนาใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ซึ่งเป็นสนามสอบ O – Net

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร