ร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ต้อนรับ นางสาวอมันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร