คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 2, 2023

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม – วันศุกร์ 9 มีนาคม พ.ศ 2566

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม – วันศุกร์ 9 มีนาคม พ.ศ 2566

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี