คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 16, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแสดงความยินดีและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ตลอดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแสดงความยินดีและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมดำเนินการ เรื่อง การจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) พร้อมกับคณะครูผู้คุมสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการจัดสอบในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และเตรียมความพร้อมของข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดทำให้ ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง)

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เข้าร่วมประชุมดำเนินการ เรื่อง การจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) พร้อมกับคณะครูผู้คุมสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการจัดสอบในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และเตรียมความพร้อมของข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดทำให้ ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง)