คลังเก็บรายวัน: มีนาคม 8, 2023

ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน เข้าร่วมต้อนรับ นางสาวอนันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และคณะผู้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ที่ได้มาจัดทำแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และดูเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน เข้าร่วมต้อนรับ นางสาวอนันตา นิธิกัมพล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และคณะผู้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ที่ได้มาจัดทำแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และดูเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

รายการอาหารกลางวันและกิจกรรมBBL เสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ปิดความเห็น บน รายการอาหารกลางวันและกิจกรรมBBL เสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน